-

Beslut och strategier i all ära men det är ju först när de kommer till handlingar och beteenden som de ger någon effekt.
På årets Chefsdagen handlar mycket om hur man får ut  besluten ut i organisationen och hur man får medarbetarna med på förändringarna
Chefsdagen i Norr är ett möte inom konceptet Dagar i Norr, som har en strävan att utveckla affärstänket och nätverkandet mellan företag och verksamheter i regionen.
Välkommen till Chefsdagen i Norr 2017!